Testy psychickej spôsobilosti (od 09.00 hod. v priestoroch autoškoly)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.