KKV 35 hod. – Kvalifikačná karta vodiča (18., 19., 20., 21. a 22.11.2015)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.