KKV 35 hod. – Kvalifikačná karta vodiča (22., 23., 28., 29. a 30.12.2015)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.