Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (8.- 9.12 a 15.-16.12.2018)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.