Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (7.11.-10.11.2019)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.