Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (21.6. – 24.6.2018)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.