Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (17.,18., 24. a 25. 10. 2020)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.