Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (15:00 hod.)(15., 16., 22. a 23.6. 2024)

Kontrolná otázka: