Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (14.9. – 17.9.2017)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.