Kvalifikačný kurz vodičov (KKV) – 35 hod. (1.3. – 4.3.2018)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.