Kurzy skupín BE – (OA), CE – (NA) príves, náves

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.