KKV – Základný kurz 140 hod.

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.