KKV – pravidelný výcvik vodičov 35 hod. 13., 14., 20. a 21.4. (07:00 hod.)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.