KKV – Pravidelný výcvik 35 hod.

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.