KKV (Kvalifikačný kurz vodičov) – 35 hod. (29.6., 30.6., 1.7. a 2.7. 2017)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.