KKV – 35 hod. 6.4.-10.4.2016

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.