KKV – 35 hod. (11.5.-15.5.2016)

Na túto udalosť sú rezervácie ešte/už zatvorené.